Pojištění domácnosti u pronájmu nemovitostí

Mít pojištěnou nemovitost není jen otázkou klidného spánku. Je to také jedna z podmínek poskytnutí hypotečního úvěru.

Pronajímáte nemovitost a máte obavu, že bude vybavení po skončení nájmu poškozeno? Pak jistě řešíte otázku, jestli je možné riziko budoucí škody pojistit. Můžete požadovat po nájemci, aby si uzavřel pojištění domácnosti nebo pojištění odpovědnosti?

Pojištění nemovitosti

Mít pojištěnou nemovitost není jen otázkou klidného spánku. Je to také jedna z podmínek poskytnutí hypotečního úvěru. Pojištění nemovitosti kryje rizika způsobené na stavbě samotné, a to zejména před živelnými pohromami jako je požár, povodeň, vichřice. Z pojištění nemovitosti lze hradit škody vzniklé na konstrukci nemovitosti a na jejich pevných součástech. Například škody na podlahách, topení, zdech, zárubních dveří, na sanitě v koupelně nebo na oknech. Nelze požadovat úhradu za zničené vybavení jako elektrospotřebiče, nábytek, oblečení nebo sportovní potřeby.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení interiéru. Na všech součástech, které lze odnést a přestěhovat. Jedná se obvykle o nábytek, elektroniku, spotřebiče, oblečení a zařizovací předměty. Součástí pojištění domácnosti bývá i pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v občanském životě. Ty kryjí neúmyslně zaviněnou škodu na majetku někoho jiného. Pokud například vytopíte sousedy nebo vaše dítě rozbije něco v obchodě.

Jaké pojištění v bytě na pronájem

Pojištění domácnosti je možné uzavřít tak, že úhrada je věcí pronajímatele, ale pojištěnou osobou je nájemce. Pokud by nájemce neúmyslně poškodil vybavení v bytě, pojistnou částku inkasuje pronajímatel. U pojištění odpovědnosti je situace složitější. Pokud je pojištěná osoba pronajímatel, pojistné krytí se vztahuje jen na škody, které způsobil on osobně nebo členové jeho rodiny. Nelze tedy zaplatit škody na vytopeném bytě sousedů v nižších patrech, které způsobil nájemce.

V nájemní smlouvě lze požadovat, aby si pojištění odpovědnosti uzavřel nájemce. Takové pojištění je přímo v zájmu nájemce a bude krýt nejen škody způsobené v bytě, ale škody způsobené nájemcem na jiných místech například na návštěvě u známých. Pozor na to, že se musí jednat o škodu neúmyslně zaviněnou, a ne o hrubou nedbalost.

Související články