Sen mladých o vlastním bydlení může být obtížné splnit

V EU jsou i země, kde více než 50 % obyvatel bydlí v nájmu po celý život a o vlastním bydlení ani neuvažují.

Růst cen nemovitostí a nárůst nákladů na hypoteční úvěr není možné přehlédnout. Tento růst není v současné době pokrytý růstem platů. Proto se mladí lidé dostávají do situace, kdy dosažení vlastního bydlení je nesplněným snem.

Cenově dostupné bydlení v ČR

Ačkoliv se to může jevit jako překvapivé zjištění, Česko si ve srovnání s okolními státy nevede špatně v otázce dostupnosti bydlení. Patříme mezi země, kde vlastní nemovitost dokonce více než dvě třetiny obyvatel. Také máme nízký podíl domácností, které vynakládají na bydlení více než 40 % měsíčního příjmu.

V EU jsou i země, kde více než 50 % obyvatel bydlí v nájmu po celý život a o vlastním bydlení ani neuvažují.

Z uvedených skutečností vyplývá, že sen o vlastním bydlení je zakořeněný v české mentalitě a je otázkou určité společenské prestiže. Nedávný růst cen nemovitostí a nárůst úrokových sazeb u hypotečních úvěrů může sen mladých o bydlení ve vlastním zcela zničit.

Menší dům, zahrada a bazén

Podle průzkumů mezi mladými lidmi, je jejich snem vlastnit rodinný dům se zahradou a bazénem, ale v současné době žije ve vlastním domě pouze pětina mladé generace (do 30 let). Velká většina mladé generace využívá přechodné bydlení u rodičů nebo v nájmu. Pořízení vlastního bydlení se do budoucna bude komplikovat.

Výše úspor pro vlastní bydlení

Dáme-li stranou otázku výše příjmů, je nutná pro získání hypotečního úvěru naspořená částka z vlastních zdrojů. Ta musí představovat minimálně 10 nebo 20 % hodnoty nemovitosti.

Rodinný dům se zahradou a bazénem ve městech vychází na 3 až 15 miliónů, podle lokality. Pokud bychom se drželi v dolní části rozmezí, potřebovali by mladí lidé na pořízení domu v hodnotě 5 miliónů úspory ve výši 1 miliónu při hypotečním úvěru na 80 % nemovitosti. Kdyby mladá generace začala s úsporami okolo 20 roku života, musela by ročně odložit stranou 100 tisíc korun.

Související články