Zdražování energií se nevyhnete. Co vše kontrolovat?

Velkým problémem je v současné době zvýšení záloh pro domácnosti, které odebírají energie od dodavatele poslední instance. Mnohým z nich přišla složenka na úhradu zálohy ve výši 15 nebo 20 tisíc.

Pády dodavatelů energií ještě více vynesly na světlo neblahou skutečnost. Zdražování energií se nelze vyhnout. Cena primární suroviny na burze vzrostla o desítky procent, do peněženky budou muset hlouběji sáhnout domácnosti i podniky.

Proč zdražují energie

Ekonomika se po kovidových uzávěrech a omezení výroby vrací do normálu a podniky se snaží dohnat ztrátu a splnit závazky. Důsledkem je růst poptávky a velký objem odebírané energie. Zároveň se zdražily emisní povolenky, protože se ekonomiky snaží přejít na obnovitelné zdroje energie. Posledním důvodem je zájem na omezení dodávek zemního plynu z Ruska.

Jak poznat fixovanou cenu ve smlouvě

Mnoho odběratelů je proti růstu cen energií aktuálně ochráněno, jelikož přistoupili na smlouvu s takzvanou fixací ceny. Mají pevně dohodnutou lhůtu, po kterou jim dodavatel nemůže cenu zvýšit, pokud jeho fungování na trhu pokračuje. Bohužel řada smluv s fixovanou cenou energie byla uzavřena na dobu neurčitou a dodavatel je může kdykoliv vypovědět.

Kontrolujte typ smlouvy (na dobu určitou nebo na dobu neurčitou) a délku fixace ceny.

Jak přejít k jinému dodavateli

Odstoupit od smlouvy a přejít k jinému dodavateli můžete dle podmínek, které jsou definovány smlouvou. Pokud vám dodavatel oznámí zvýšení ceny, můžete odstoupit od smlouvy bez sankcí ve lhůtě nejpozději 10 dní před termínem začátku platnosti nové ceny.

U dodavatele poslední instance můžete uzavřít jakoukoliv smlouvu s novým dodavatelem nebo zůstat u dodavatele poslední instance. Jedna nebo druhá varianta musí proběhnout během 6 měsíců od přechodu na dodavatele poslední instance.

Smlouvy o energiích za velkoobchodní ceny

Dodavatelé energií dnes nabízejí smlouvy s takzvanou velkoobchodní cenou. Cena je plovoucí a mění se podle růstu a poklesu cen na burze. Odběratel si pak nemůže být nikdy jistý měsíčními náklady na energie. Pokles na burze mu sice energie okamžitě zlevní, ale růst energií je naopak okamžitě zdraží. Predikce se kloní spíše k budoucímu růstu cen, proto takové znění smluv může být pro klienty rizikové.

Může dodavatel poslední instance zvyšovat zálohy?

Velkým problémem je v současné době zvýšení záloh pro domácnosti, které odebírají energie od dodavatele poslední instance. Mnohým z nich přišla složenka na úhradu zálohy ve výši 15 nebo 20 tisíc.

Bohužel na takovou zálohovou platbu má dodavatel právo, pokud předpokládá, že v následujícím účetním období porostou ceny energií. Řešením je uzavření smlouvy na pravidelný odběr energií. I u stávajícího dodavatele můžete očekávat výrazné snížení ceny, pokud máte uzavřenou smlouvu.

Kam se obrátit o pomoc

Pro měsíce listopad a prosinec připravil stát snížení sazby DPH, to se promítne do účtovaných cen energií. Zároveň se připravují programy pro nízkopříjmové domácnosti. Využít můžete i okamžitou pomoc v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Související články