Ceny nemovitostí rostou. Nezapomeňte aktualizovat pojištění

Po zásahu tornádem na jihu Moravy byli majitelé domů zoufalí. Řada nemovitostí nebyla pojištěna vůbec a ty nemovitosti, které pojištěné byly, vykazovaly podpojištění. Vypočtené pojistné plnění pak pojišťovna krátila z důvodu podpojištění.

Když jste pojišťovali nemovitost, byla její hodnota o několik milionů nižší. Po nárůstu cen jste pojištění neaktualizovali. Je to váš případ? Pak hrozí, že vám bude vyplaceno minimální pojistné, a zároveň bude vyplácené pojistné sníženo z důvodu podpojištění.

Výše pojistky musí odrážet cenu nemovitosti

Ceny nemovitostí rostou do závratných výšin. Dům, který stál před pěti lety milion korun, má dnes hodnotu třeba i trojnásobnou. Majitelé uvedených domů jsou rádi, že se jim vložená investice dostatečně zhodnocuje, ale zapomínají na to, že v souladu s nárůstem ceny domů, je třeba aktualizovat také výši pojistky.

Každá nemovitost musí být pojištěna na částku odpovídající hodnotě za kterou byste ji znovu vybudovali od základu. Zároveň musí pojištění pokrývat veškerá rizika (živelné katastrofy i vloupání).

Rizika z podpojištěných nemovitostí

Po zásahu tornádem na jihu Moravy byli majitelé domů zoufalí. Řada nemovitostí nebyla pojištěna vůbec a ty nemovitosti, které pojištěné byly, vykazovaly podpojištění. Vypočtené pojistné plnění pak pojišťovna krátila z důvodu podpojištění.

Riziko se týká všech, u kterých cena nemovitostí během let vzrostla, ale nebyla navýšena pojistná částka. Aktualizaci pojistných smluv nepodceňujte, pár stokorun navíc vás může přijít na statisícovou ztrátu.

Podpojištění v praxi

Příkladem může být starší byt, pořízený za 2 miliony a pojištěný na 2,5 milionu. Dnešní hodnota bytu odpovídá 3,5 až 4 milionům. Při požáru by majitel nedostal ani 2,5 milionu, pojišťovna by uplatnila sankci za podpojištění, která by byla procentní výše rozdílu mezi pojistnou hodnotou a tržní cenou bytu (například 40 %). Po požáru by majitel dostal vyplaceno jen 1,5 milionu korun nebo ještě méně. A za takovou částku by rekonstrukci po požáru nemohl realizovat.

Revizi pojistné smlouvy neodkládejte

Pročtěte si podrobně podmínky pojistných smluv a v případě, že vaše nemovitosti zvýšily hodnotu, aktualizujte i výši pojištění. Pojištění platíte proto, abyste se kryli pro případ rizika, nesnižujte pojistné částky.

Související články