Prodej pozemků

Prodám váš pozemek solventnímu zájemci za nejvyšší dostupnou cenu.

Priority

Prioritou mé prodejní strategie je chránit zájem prodávajícího a pozemek prodat za nejvyšší cenu dostupnou v čase a v místě. Předpokladem úspěchu je pečlivá úprava pozemku (úklid, posekání trávníku), skvělá propagace (s použitím moderních audiovizuálních technologií), aktivní šíření nabídky s cílem oslovit maximum zájemců a případná cenová aukce k dosažení maximální ceny.

Co zajímá kupující

Především

  • druh a velikost pozemku,
  • orientace pozemku ke komunikaci, sousedům, světovým stranám atd.,
  • přístup/příjezd na pozemek,
  • zasíťování,
  • možnost výstavby,
  • dopravní obslužnost a občanská vybavenost v místě.

Zájemcům poskytnu podrobné informace o druhu pozemku, možných věcných břemenech, územním plánu, umístění a kapacitě inženýrských sítí, lokální povodňové mapě, místních poměrech a všem, co zajímá především budoucí stavebníky.

Důležitá je informace o vlastnictví příjezdové cesty k pozemku. Pokud pozemek nepřiléhá k veřejné komunikaci nebo k obecnímu pozemku, se soukromým majitelem sousedního pozemku mohu pomoci vyjednat zřízení příslušného věcného břemene, které je podmínkou povolení budoucí stavby.

Co zajímá prodávající

Se zájemcem projednám způsob financování a další otázky nezbytné k uzavření kupní smlouvy a k bezpečnému provedení transakce.

Co ovlivňuje cenu

Cenu ovlivňují výše uvedené parametry, klíčová je lokalita a možnost výstavby.

Prodej
byt
Aktivní
osobní vlastnictví
Prodej bytu 2+kk, podlahová plocha 45 m² + sklep 2 m²
Pavlišovská 2288/11, 193 00 Praha 20
Byt 2+kk vhodný k rekonstrukci dle vašich přání. Byt je nyní v družstevním vlastnictví. Po zaplacení anuity, která je součástí kupní ceny, bude převeden do osobního vlastnictví.
3 950 000 Kč