Prodej chat a chalup

Prodám váš rekreační objekt za nejvyšší možnou cenu.

Priority

Mým hlavním cílem je ochránit zájem vás, prodávajícího, a prodat vaši chatu nebo chalupu za nejvyšší možnou cenu. Postarám se o profesionální přípravu nemovitosti k fotografování a prohlídkám, účinnou multimediální propagaci s cílem získat co nejvíce zájemců a možnou cenovou aukci mezi nimi k dosažení nejvyšší kupní ceny.

Co zajímá kupující

Na objektu zajímá kupující především:

  • lokalita a rekreační potenciál okolí,
  • velikost, dispozice, estetická a užitná hodnota,
  • příjezd a dopravní obslužnost,
  • stáří, stavební technologie a stav budovy nebo budov,
  • možnost případného celoročního užívání,
  • velikost, orientace a stav pozemku,
  • zásobování vodou a elektřinou, řešení kanalizace,
  • provozní náklady.

 

Pro kupující bývá zásadní technický stav nemovitosti. Hrát s otevřenými kartami se vyplatí. Prodej nemovitosti se skrytými vadami může vést až k anulování prodeje. Reklamovat skrytou vadu může nový majitel až pět let po nabytí vlastnického práva. Proto o vaší stavbě shromáždím (a zájemcům předám) podrobné objektivní informace.

Kupující se také často ptají, zda lze objekt rozšířit, přestavět k celoročnímu užívání nebo dokonce rekolaudovat na rodinný dům. Seznámím je proto i s územním plánem, stavebními regulativy v obci/městě či podmínkami památkové ochrany.

Jestliže prodáváte starší nemovitost ke kompletní rekonstrukci, doporučuji zpracovat statický posudek, včetně seznamu doporučených oprav. Přiznání vad obvykle prodej neohrozí, většina zájemců s úpravami tak jako tak počítá.

Co zajímá prodávající

Se zájemcem proberu zamýšlený způsob financování a získám všechny informace nutné k uzavření kupní smlouvy a bezpečnému převodu.

Co ovlivňuje cenu rekreačního objektu

Kromě výše uvedených parametrů má na kupní cenu vliv aktuální zájem veřejnosti o pořízení rekreačních nemovitostí a nabídka srovnatelných chat a chalup ve vašem okolí.

Prodej
pozemek
Aktivní
pozemek v Posázaví
Prodej stavebního pozemku určeného k výstavbě rekreačního objektu, výměra 1 015 m²
osada Spálený, 281 67 Stříbrná Skalice
Pozemek je lehce svažitý, obdélníkového tvaru o výměře cca 17 x 60 m a ze dvou svých stran přímo sousedí s lesem. Stříbrná Skalice je vzdálená 7 km od Sázavy.
1 500 000 Kč